ӨТІНІШ-САУАЛНАМА
Автокөлік сатып алу мақсатында несие алуға
ӨТІНІШ БЕРУШІНІҢ ДЕРБЕС ДЕРЕКТЕРІ
Жеке куәлігінің/паспортының/ыхтиярхатының №
Жеке куәлігінің берілген күні
Жеке куәлігінің жарамдылық мерзімі

Бірге ӨТІНІШ БЕРУШІНІҢ ДЕРБЕС ДЕРЕКТЕРІ

Жеке куәлігінің/паспортының/ыхтиярхатының №
Жеке куәлігінің берілген күні
Введите Жарамдылық мерзімі удостоверяющего документа

ӨТІНІШ БЕРУШІНІҢ ЖҰМЫСЫ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР

БАЙЛАНЫС ТҰЛҒАСЫНЫҢ ДЕРЕКТЕРІ

БІРГЕ ӨТІНІШ БЕРУШІНІҢ МӘЛІМЕТТЕР

ӨТІНІШ БЕРУШІНІҢ ЖҰМЫСЫ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР

БАЙЛАНЫС ТҰЛҒАСЫНЫҢ ДЕРЕКТЕРІ

  /  

ҚОСЫМША МӘЛІМЕТТЕР (Дилерлік орталық, ЭЦҚ, электрондық пошта)

  /  

0%
Файл таңдау
Файлды таңдаңыз. Қажет болса ауыстырыңыз, қайта жүктеңіз.
...

0%
Файл таңдау
Файлды таңдаңыз. Қажет болса ауыстырыңыз, қайта жүктеңіз.
...

0%
Файл таңдау
Файлды таңдаңыз. Қажет болса ауыстырыңыз, қайта жүктеңіз.
...
МӘЛІМЕТТЕРДІ ШОЛУОсы жерге қол қою арқылы төмендегілерге келісетіндігімді растаймын:

 • «Тойота Файнаншл Сервисез Қазақстан» МҚҰ» ЖШС-інен (бұдан әрі – «ТФС») көрсетілген байланыс мекенжайларына ақпарат алып тұруға;
 • көрсетілген ұялы телефонға fmf – хабарламалар алып тұруға;
 • көрсетілген электронды пошта мекенжайына хабарламалар алып тұруға.

Сонымен бірге келесілерді растаймын:

 • мен өз мүддесі өз атынан және актерлік туралы іскерлік қарым-қатынас орнатуға;
 • осы Өтініш-сауалнамада ұсынылған ақпараттың дұрыс екендігін (шындыққа сай келетінін) және осы Өтініш-сауалнамаға қол қойған күнге сәйкес толық болып табылатындығын;
 • микронесиелер беру ережелерімен, микронесие беру туралы шарттың талаптарымен және кепілге қою шартының талаптарымен, сондай-ақ микронесие беру бойынша тарифтермен танысу мүмкіндігіне ие болғанымды;
 • маған танысу және таңдау үшін сараланған төлемдер әдісі және аннуитеттік төлемдер әдісі қолданыла отырып есептелген микронесиені өтеу кестесінің жобалары ұсынылғанын;
 • маған микронесие алуға, көрсетуге және өтеуге (қайтаруға) байланысты төлемдер туралы ақпараттың ұсынылғанын және мұндай ақпараттың толық және дұрыс екендігін;
 • шарттар жасасуға және орындауға қажетті барлық құқықтық қабілеттілік пен іс-әрекет қабілеттілігіне және барлық өкілеттікке ие екенімді, қойған қолымның дұрыс екендігін;
 • микронесие беру туралы шартқа және кепілге қою шартына отырған жағдайда менің қаржылық жағдайыма және өз міндеттемелерім бойынша жауап беру мүмкіндігіме елеулі түрде кері әсер етуі мүмкін қандай да бір мән-жайлардың маған беймәлім екендігін;
 • өзіме түсінікті болып табылатын микронесие беру туралы шарттың талаптары мен кепілге қою шартының талаптарын қабылдайтынымды;
 • өзімен түсінікті болып табылатын кепіл нысанын сақтандыру талаптарымен танысу мүмкіндігіне ие болғанымды, және оларды қабылдайтынымды;
 • жасалған жағдайда микронесие беру туралы шарт және кепілге қою шарты бойынша міндеттемелерімді адал орындауға ниетті екенімді;
 • ТФС бұл Өтініш-сауалнаманы мақұлдаудан бас тартудың себебін түсіндіруге міндетті еместігімен, сондай-ақ осы Өтініш-сауалнаманы қоса алғанда ұсынған құжаттарым микронесие берілмеген жағдайда да ТФС-де сақталатынымен келісетінімді.

Жалған мәліметтер берілгені үшін жауапкершілік туралы және бұрыс мәліметтердің берілуі микронесие беруден бас тартуға негіздеме бола алатыны туралы маған ескертілді.

Осы Өтініш-сауалнамада көрсетілген мәліметтер анық, менің сөзімнен дұрыс жазылды, өзім оларды тексеріп шықтым және оны төмендегі қолыммен куәландырамын.

Күні: 19.05.2024

 • Мен жеке деректерді өңдеуге келісемін
 • Мен қарапайым электрондық қол қою және байланыс арналары арқылы құжаттармен алмасу туралы келісім шарттарын қабылдаймын